DO WYDARZENIA POZOSTAŁO


O WYDARZENIU


CEO Summit
Taking Polish Business to the Next Level After 30 Years of Freedom. 


8 października 2019 r. Bank Pekao S.A., wspólnie z Atlantic Council, organizuje drugą edycję CEO Summit, spotkania liderów biznesu i globalnych inwestorów.

CEO Summit 2019, organizowany pod hasłem „Taking Polish Business to the Next Level After 30 Years of Freedom”, poświęcony będzie dyskusji na temat nowych wyzwań związanych z globalną rewolucją technologiczną oraz sposobów wzmocnienia transgranicznych relacji biznesowych i pozycji polskiego biznesu na arenie międzynarodowej.

Pierwsza edycja tego prestiżowego wydarzenia odbyła się 29 października 2018 r. i zgromadziła niemal 300 przedsiębiorców i prezesów największych polskich i zagranicznych spółek, przedstawicieli polskiego rządu, ambasadorów, wybitnych naukowców i ekspertów Narodowego Banku Polskiego. Podczas debat CEO Summit omawiane były i będą tematy z zakresu geopolityki, w tym miejsca i roli Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz państw Inicjatywy Trójmorza na współczesnej globalnej arenie gospodarczej i politycznej. Wśród poruszanych kwestii dominowały te głównie biznesowe dotyczące klimatu inwestycyjnego w Polsce, atrakcyjności naszego kraju dla zagranicznych inwestorów, cyfryzacji światowej gospodarki i wyzwań stojących przed menedżerami przyszłości.

Pierwszą edycję CEO Summit swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości. Obok prezesów dużych polskich i zagranicznych firm byli między innymi: Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce; Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju; Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii; generał James L. Jones, były doradca do spraw bezpieczeństwa Prezydenta USA Baracka Obamy i były szef wojsk NATO w Europie; Karen Karniol-Tambour, szefowa działu analiz w funduszu hedgingowym Bridgewater Associates, który zarządza aktywami o wartości 160 miliardów dolarów; czy Olivier Oullier, naukowiec i przedsiębiorca badający ludzkie zachowania na podstawie analizy fal mózgowych.

ORGANIZATORZY


Bank Pekao

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł.

Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się również na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej.

Uniwersalny profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez silną pozycję bilansową i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, wysokich buforach kapitałowych i zdolności do wypłaty wysokich dywidend.

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i  wchodzi w skład szeregu prestiżowych lokalnych (w tym WIG 20 i WIG Respect) oraz międzynarodowych (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed) indeksów.

Od 2017 r. Bank Pekao jest częścią Grupy PZU, największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, obejmującej zarówno działalność bankową, jak i ubezpieczeniową.

Atlantic Council

Atlantic Council to amerykański think-tank zajmujący się problematyką międzynarodową. Założony w 1961 r. stanowi forum dla międzynarodowych liderów politycznych, gospodarczych oraz intelektualnych. Prowadzi dziesięć ośrodków regionalnych i szereg programów merytorycznych poświęconych kwestiom bezpieczeństwa międzynarodowego i światowego dobrobytu gospodarczego. Siedziba Atlantic Council mieści się w Waszyngtonie. Organizacja należy do Atlantic Treaty Association.

Atlantic Council promuje konstruktywne przywództwo i zaangażowanie w sprawy międzynarodowe, mając świadomość kluczowej roli wspólnoty atlantyckiej w mierzeniu się z globalnymi wyzwaniami. Rada jest miejscem, gdzie podejmowane są kwestie głębokich zmian gospodarczych i politycznych definiujących XXI wiek, poprzez informowanie i aktywizowanie jedynej w swoim rodzaju sieci światowych liderów zgromadzonych w ramach organizacji. Tworząc swoje publikacje, formułując koncepcje oraz budując społeczności, Atlantic Council wpływa na wybory polityczne i strategie na rzecz polepszenia światowego bezpieczeństwa i dobrobytu.

PANELIŚCI


Editor at Large

The Wall Street Journal

Gerard Baker jest redaktorem The Wall Street Journal, gdzie ma swoją kolumnę, pisze również komentarze. Jest także gospodarzem „WSJ at Large with Gerry Baker”, cotygodniowego talk-show na temat aktualności i bieżących wydarzeń w Fox Business Network. W latach 2013-2018 był redaktorem naczelnym The Wall Street Journal i Dow Jones.

Od ponad 30 lat jest dziennikarzem, pojawia się w najbardziej znanych organizacjach prasowych na świecie. Wyróżnia się także tym, że był pierwszym obywatelem brytyjskim, który moderował amerykańską debatę prezydencką - był współprowadzącym debaty republikańskiej w listopadzie 2015 r. Oglądało ją na żywo ponad 15 milionów osób.

W latach 2009–2013 był zastępcą redaktora naczelnego The Wall Street Journal. Przed dołączeniem do czasopisma był redaktorem amerykańskim i asystentem redaktora The Times of London. Zajmował się redagowaniem wiadomości i pisaniem komentarzy do najdłużej publikowanej w Wielkiej Brytanii gazety i opisywał relacje amerykańsko-brytyjskie w jej wersji papierowej i internetowej.

W latach 1994-2004 pracował dla Financial Times, najpierw jako korespondent z Tokio, gdzie pisał o kryzysie finansowym kraju, a następnie, w latach 1998-2002, jako szef Biura Waszyngtonu, gdzie kierował zespołem 10 korespondentów i przedstawiał obszerne sprawozdania i analizy dotyczące Rezerwy Federalnej. W latach 2002-2004 był głównym komentatorem FT i redaktorem stowarzyszonym.

Przed dołączeniem do FT pracował w BBC w latach 1988–1994 jako producent, następnie jako producent w USA, a wreszcie jako korespondent ekonomiczny dla telewizji i radia.

Oprócz publikacji w The Wall Street Journal, FT, The Times i BBC, jego teksty pojawiały się w wielu innych wydawnictwach, był także częstym współpracownikiem telewizji i radia w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Rozpoczął pracę zawodową w sektorze finansowym, najpierw jako analityk w Bank of England, a następnie jako ekonomista w Lloyds Bank w Londynie.

Uczęszczał do Corpus Christi College na Uniwersytecie Oksfordzkim, który ukończył w 1983 r. z wyróżnieniem z dziedzin filozofii, polityki i ekonomii.


Partner i prezes na Azję

Partners Group

Dr Kevin Lu jest prezesem Partners Group na Azję, globalnej firmy private equity o wartości ponad 90 miliardów dolarów amerykańskich. Jest partnerem, członkiem Global Executive Board i szefem biura Partners Group w Singapurze zatrudniającego ponad 280 specjalistów. Ponadto przewodniczy Komitetowi Wpływu PG LIFE, funduszowi inwestycyjnemu Sustainability Partners Group oraz kieruje rozwojem relacji z kluczowymi klientami strategicznymi w Azji.

Przed dołączeniem do Partners Group był członkiem kierownictwa wyższego szczebla w wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych Grupy Banku Światowego jako dyrektor finansowy i dyrektor regionalny Azji i Pacyfiku. Zasiadał w radach doradczych wielu organizacji międzynarodowych, w tym dziale ds. Globalnej Infrastruktury Banku Światowego, Monetary Authority of Singapore Advisory Panel Financial Center, Global Agenda Council Światowego Forum Ekonomicznego ds. Chin oraz w Radzie Doradczej ds. Zasad Zarządzania Wpływem IFC.

Dr Lu publikował w Wall Street Journal, Foreign Policy, Washington Post, Financial Times i the Straits Times. Jest wybitnym członkiem INSEAD.


Nadzwyczajny członek kolegium Weiser Family

Atlantic Council

W trakcie swojej czterdziestoletniej kariery w służbie zagranicznej Ambasador Fried odgrywał kluczową rolę w projektowaniu i wdrażaniu polityki amerykańskiej w Europie po upadku Związku Radzieckiego. Jako specjalny asystent i starszy dyrektor NSC dla prezydentów Clintona i Busha, ambasador w Polsce i asystent sekretarza stanu w Europie (2005-2009), ambasador Fried opracował politykę rozszerzenia NATO na kraje Europy Środkowej i równolegle stosunki NATO-Rosja, realizując w ten sposób cel Europy wolnej i pokojowej. W tych latach demokracja i bezpieczeństwo oparte na Zachodniej filozofii rozwijały się w całej Europie. Ambasador Fried pomagał ustalić reakcję Zachodu na agresję Moskwy wobec Ukrainy w 2014 roku: jako koordynator Departamentu Stanu ds. polityki sankcji opracował sankcje USA wobec Rosji, największy jak dotąd program sankcji USA, i negocjował nałożenie podobnych sankcji przez Europę, Kanadę, Japonię i Australię.

Ambasador Fried został jednym z czołowych ekspertów rządu USA specjalizującym się Europie Środkowej i Wschodniej oraz Rosji. Podczas studiów mieszkał w Moskwie, specjalizował się w rusycystyce i historii na Uniwersytecie Cornella (licencjat, magna cum laude, 1975), a w 1977 r. otrzymał tytuł magistra Instytutu Rosyjskiego i Szkoły Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Columbia. W tym samym roku dołączył do służby zagranicznej USA, służąc w Leningradzie (prawa człowieka, sprawy bałtyckie i działalność jako urzędnik konsularny), Belgradzie (oficer polityczny) oraz w Biurze Spraw Radzieckich w Departamencie Stanu USA.

Kiedy pod koniec lat 80. pracował w Polsce, Ambasador Fried był jednym z pierwszych przedstawicieli Waszyngtonu, który rozpoznał zbliżające się załamanie komunizmu i pomógł w zaprojektowaniu szybkiej reakcji administracji George'a H.W. Busha na te wydarzenia. Jako doradca polityczny w ambasadzie USA w Warszawie (1990–1993) Fried współpracując z kolejnymi polskimi rządami był świadkiem trudnej, ale ostatecznie udanej transformacji z gospodarki sterowanej centralnie w wolnorynkową, oraz transformacji demokratycznej.

Ambasador Fried pełnił również funkcję pierwszego specjalnego wysłannika Departamentu Stanu ds. zamknięcia zakładu więziennego w Guantanamo (GTMO). Ustanowił procedury przekazywania poszczególnych zatrzymanych osób i wynegocjował przeniesienie siedemdziesięciu więźniów do dwudziestu krajów, zapewniając dla nich lepsze warunki w zakresie bezpieczeństwa.


Profesor globalizacji i rozwoju, Oxford University

Dyrektor, Program Oxford Martin dotyczący zmian technologicznych i gospodarczych

Oxford University

Dr Ian Goldin jest obecnie profesorem globalizacji i rozwoju na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz dyrektorem programu Oxford Martin dotyczącego zmian technologicznych i gospodarczych. Jest starszym pracownikiem Oxford Martin School i profesorem w Balliol College.

W latach 2006-2016 był dyrektorem założycielem Oxford Martin School; ustanowił 45 programów badawczych, angażując w nich ponad 500 naukowców z Oksfordu reprezentujących ponad 100 dziedzin, dzięki czemu szkoła stała się wiodącym na świecie ośrodkiem interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie najważniejszych wyzwań globalnych. Był inicjatorem i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Oxford Martin Commission for Future Generations, która zgromadziła 19 międzynarodowych liderów ze świata polityki, biznesu, środowisk akademickich, mediów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, aby zająć się narastającymi krótkoterminowymi problemami współczesnej polityki i biznesu oraz określić sposoby przezwyciężenia impasu w kluczowych negocjacjach międzynarodowych. Raport Komisji Now for the Long Term ma ponad milion pobrań i przedstawia nowe perspektywy sprostania najważniejszym globalnym wyzwaniom.

W latach 2003–2006 był wiceprezesem Banku Światowego, a wcześniej dyrektorem ds. polityki rozwoju Banku (2001–2003). Pracował w zespole zarządzającym wyższego szczebla Banku i kierował jego działaniami we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych i innymi partnerami, a także z kluczowymi krajami. Jako dyrektor ds. polityki rozwoju odegrał wiodącą rolę w programie badań i strategii Grupy Banku.

W latach 1995-2001 był dyrektorem naczelnym i dyrektorem zarządzającym Banku Rozwoju Afryki Południowej i pełnił funkcję doradcy prezydenta Nelsona Mandeli. Udało mu się przekształcić Bank w wiodącego przedstawiciela rozwoju w 14 krajach Afryki Południowej. W tym okresie zasiadał w kilku komitetach i zarządach organizacji rządowych oraz był dyrektorem finansowym ds. olimpijskich w Południowej Afryce. Jako doradca ekonomiczny prezydenta Mandeli był ściśle zaangażowany we wszystkie decyzje dotyczące gospodarki i towarzyszył mu we wszystkich najważniejszych wizytach państwowych, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, stolicach Europy, Tokio i w Pekinie.

Wcześniej był głównym ekonomistą w EBOiR w latach 1993-1995 i dyrektorem programu ds. Handlu w OECD w latach 1988-1992, kiedy to był ściśle zaangażowany w negocjacje handlowe podczas Rundy Urugwajskiej oraz w integrację Europy.

Posiada tytuł magistra z London School of Economics oraz tytuł magistra i doktora habilitowanego z University of Oxford. Otrzymał tytuł szlachecki od rządu francuskiego, opublikował również 21 książek, w tym Age of Discovery: Navigating the Storms of Our Second Renaissance; Development: An Introduction; The Butterfly Defect: How Globalisation Creates Systemic Risks and What to Do; Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future; The Economics of Sustainable Development (Cambridge Univ Press) i Is the Planet Full? Jego raport Migration and The Economy został opublikowany przez Citibank. Napisał i zaprezentował pięcioczęściową serię BBC After the Crash oraz dokument BBC na temat wpływu sztucznej inteligencji. Był dyrektorem w wiodących światowych firmach, przewodniczącym i członkiem wielu zarządów. Jest honorowym członkiem rady powierniczej Comic Relief i przewodniczącym inicjatywy https://www.core-econ.org/ mającej na celu unowocześnienie nauczania ekonomii. Wykłada na uniwersytetach w Oksfordzie, Harvardzie i Tsinghua oraz zapewnia doradztwo i planowanie strategii rządom i globalnym firmom. Był prelegentem m.in. podczas Google Zeitgeist, forum CEO Microsoft czy TED. Przez ostatnie 21 lat był również mówcą podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Jego konto na Twitterze to @ian_goldin, a strona internetowa to https://iangoldin.org/.


Dyrektor, Inicjatywa Przyszłość Europy

Atlantic Council

Benjamin Haddad jest ekspertem w dziedzinie polityki europejskiej i stosunków transatlantyckich. Zanim zaczął pracę w Atlantic Council był pracownikiem Hudson Institute w Waszyngtonie. W swojej pracy szczególnie opowiada się za jednością transatlantycką w obliczu rosyjskiej agresji, większą odpowiedzialnością europejską oraz zaangażowaniem w kwestie strategiczne. W swojej ostatniej książce „Raj utracony: Europa w świecie Trumpa” opowiada się za większą europejską jednością w świecie nowych wyzwań i zagrożeń. Publikował w: Foreign Affairs, The American Interest, Foreign Policy, the Wall Street Journal, Le Monde, Le Figaro, and Politique Etrangère i jest częstym gościem na antenach France 24, BFM, CBC, CNN, Fox News i NPR. W 2017 roku był reprezentantem ruchu Emmanuela Macrona “En Marche” w Waszyngtonie.

Jest absolwentem Sciences Po w Paryżu z dyplomem magistra stosunków międzynarodowych oraz HEC z dyplomem z ekonomii finansowej. Wykładał na wydziale stosunków międzynarodowych w Sciences Po.


Pracownik naukowy

Hudson Institute

Rebeccah L. Heinrichs jest starszym specjalistą w Hudson Institute, gdzie zajmuje się kwestiami odstraszania nuklearnego i obroną przeciwrakietową.

Jest adiunktem w Institute of World Politics, gdzie wykłada teorię odstraszania nuklearnego. Biuro Departamentu Stanu powierzyło jej funkcję komunikowania się z zagraniczną ludnością w imieniu amerykańskich obywateli w celu ulepszania wzajemnego zrozumienia tych kwestii. Heinrichs jest redaktorką Providence: A Journal of Christianity and American Foreign Policy. Wiele pisze, publikuje w mediach internetowych i drukowanych, a także w czasopismach naukowych oraz regularnie pojawia się jako komentator w najważniejszych programach informacyjnych w telewizji i w radiu.

Służyła w Izbie Reprezentantów USA jako doradca byłego kongresmena Trenta Franksa, gdzie zajmowała się kwestiami związanymi z podkomitetem ds. sił strategicznych komitetu służb zbrojnych. Odegrała kluczową rolę w stworzeniu dwupartyjnego koła ds. obrony przeciwrakietowej. Przed rozpoczęciem pracy nad polityką obronną była członkiem personelu nadzorczego Komisji Sądownictwa w Izbie Reprezentantów.

Uzyskała tytuł magistra bezpieczeństwa narodowego i studiów strategicznych na amerykańskim Naval War College i ukończyła z najwyższym wyróżnieniem College of Naval Command and Staff, otrzymując nagrodę Dyrektora za świetne wyniki w nauce. Zdobyła tytuł licencjata w dziedzinie historii i nauk politycznych Ashland University w Ohio i była stypendystą Ashbrook. Wraz z rodziną mieszka w Wirginii.


Redaktor naczelny

Politico

Matthew Kamiński jest redaktorem naczelnym POLITICO, nadzorującym wszystkie operacje redakcyjne publikacji. Dołączył do POLITICO pod koniec 2014 r. i stał się redaktorem założycielskim edycji europejskiej, która rozpoczęła się w kwietniu 2015 r. Przeniósł się do Waszyngtonu jesienią 2018 r., aby pomóc w poprowadzeniu globalnej ekspansji publikacji i objął swoje obecne stanowisko w kwietniu 2019 r.

W 2004 r. otrzymał nagrodę Petera Weitza od niemieckiego funduszu Marshalla za serię artykułów o Unii Europejskiej. Jego relacja z kryzysu ukraińskiego wygrała nagrodę Overseas Press Club w 2015 roku. Był także finalistą nagrody Pulitzera w sekcji komentarzach tego roku.

Zaczynał przed ukończeniem pierwszego roku studiów jako wolny strzelec raportujący z Europy Wschodniej. Pisze o sprawach międzynarodowych, polityce i biznesie od ponad dwudziestu pięciu lat. W latach 1994–1997 zajmował się byłym Związkiem Radzieckim dla Financial Times i Economista, a w 1997 r. Dołączył do Wall Street Journal w Brukseli jako korespondent. Następnie pełnił różne role reporterskie i edytorskie w WSJ w Paryżu i Nowym Jorku.

Urodzony w Polsce, Kamiński jako dziecko wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i dorastał w Waszyngtonie. Uzyskał stopień naukowy na Yale College i University of Paris, obecnie mieszka w Waszyngtonie z żoną Aleksandrą Geneste i dwójką dzieci.


Starszy doradca

Atlantic Council

Michał Kobosko jest starszym doradcą w Atlantic Council. Jest członkiem zarządu Junior Achievement Foundation (www.junior.org.pl) i Leopolis for Future Foundation (www.leopolisforfuture.pl). W latach 2013-2017 był dyrektorem Biura Polskiego i Wrocławskiego Globalnego Forum w Atlantic Council. Od maja 2013 r. do kwietnia 2016 r. był także redaktorem naczelnym w Project Syndicate Polska.

W 2015 r. był także gospodarzem politycznego talk-show produkowanego przez portal Wirtualna Polska. W 2011 roku był odpowiedzialny za zainicjowanie działalności Bloomberg Businessweek Polska. Następnie objął stanowisko redaktora tygodnika informacyjnego Wprost. Był także redaktorem naczelnym najważniejszych międzynarodowych tytułów w Polsce, w tym krajowych wydań Forbesa, Newsweeka i Bloomberg Businessweek. Rozpoczął karierę dziennikarską w 1993 r. w dziale ekonomicznym Gazety Wyborczej podczas studiów na Politechnice Warszawskiej i American Study Centre Uniwersytetu Warszawskiego.


Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny

Bank Pekao SA

Michał Krupiński jest prezesem Banku Pekao SA, rolę tą pełni od czerwca 2017 r.

Przed dołączeniem do Banku pełnił szereg wyższych funkcji kierowniczych w wiodących instytucjach finansowych. Ostatnio, jako CEO Grupy PZU, największej grupy finansowej w regionie, nastawił firmę na rozwój i umocnił jej obecność w sektorze bankowości. Od 2011 r. był szefem Globalnej Bankowości i Rynków dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch, był odpowiedzialny za projekty fuzji i przejęć, finansowanie i doradztwo kapitałowe.

Posiada również szerokie doświadczenie w sektorze publicznym. W latach 2008-2011 był zastępcą dyrektora wykonawczego w Radzie Dyrektorów Grupy Banku Światowego w Waszyngtonie. Wcześniej pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Pan Krupiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, KU Leuven oraz posiada dyplom MBA Columbia University. W 2012 roku został ogłoszony młodym globalnym liderem przez Światowe Forum Ekonomiczne.


Profesor, Instytut Europejski, London School of Economics and Political Science

Iain Begg jest pracownikiem naukowym w Instytucie Europejskim i dyrektorem Dahrenforf Forum, London School of Economics and Political Science oraz członkiem stowarzyszonym w Chatham House. Jego główne prace badawcze dotyczą ekonomii politycznej integracji europejskiej i zarządzania gospodarczego w UE, a od 2015 r. wnosi duży wkład w analizę Brexitu.

Kierował i uczestniczył w szeregu projektów badawczych dotyczących różnych aspektów polityki UE, obejmujących zarządzanie unią gospodarczą i walutową w Europie, finanse UE i reformę polityki spójności UE. Pełnił rolę specjalistycznego doradcy w Komitecie Wspólnot Europejskich Izby Lordów przy szeregu zapytań i pełnił wiele innych funkcji doradczych.

Często uczestniczy w międzynarodowych konferencjach dotyczących zagadnień polityki gospodarczej UE i jest regularnie zapraszany na wywiady z dziennikarzami.


Główny ekonomista strefy euro

Bloomberg LP

David Powell jest głównym ekonomistą strefy euro w Bloomberg. Koncentruje się na strefie euro i walutach G-10 oraz jest autorem „Przewodnika tradera po strefie euro: wskaźniki ekonomiczne, EBC i kryzys euro”, opublikowanego przez Wiley we wrześniu. W Bloomberg pracuje od 2010 r., wcześniej pełnił funkcję starszego ekonomisty.

Był strategiem walutowym G10 i wiceprezesem Bank of America - Merrill Lynch oraz strategiem walutowym w IDEAglobal, firmie świadczącej usługi finansowe w Londynie.

David Powell posiada tytuł licencjata ekonomii i języka francuskiego z New York University oraz tytuł magistra międzynarodowej ekonomii politycznej z London School of Economics.


Założyciel i dyrektor generalny

The Fifty-Five Foundry, Inc.

Jeff Schumacher jest założycielem i dyrektorem generalnym The Fifty-Five Foundry, Inc., firmy technologicznej tworzącej oprogramowanie branżowe i infrastrukturę dla nowego Internetu.

Jako lider innowacji z ponad 20-letnim doświadczeniem w budowaniu nowych firm i przekształcaniu dużych korporacji, przez ponad dwie dekady aktywnie uczestniczył w budowaniu sieci startupów (jako operator, inwestor i przedsiębiorca), pomagając w założeniu ponad 85 firm.

W styczniu 2014 roku był współzałożycielem BCG Digital Ventures, która szybko stała się jednym z najprężniej rozwijających się inkubatorów i firm inwestujących na świecie. Prawie dziesięć lat spędził na opracowywaniu pionierskiego modelu biznesowego dla BCG Digital Ventures, który przekształcił się w globalną platformę obejmującą zasięgiem cztery kontynenty i skupiającą wciąż rozrastający się zespół ekspertów z różnych branż. Pomagał budować centra innowacji, inwestycji i inkubacji w wiodących centrach przedsiębiorczości na całym świecie i wykorzystywał swoją głęboką specjalistyczną wiedzę w zakresie marketingu, sprzedaży i strategii, aby zbudować nowy cyfrowy biznes i stworzyć transformacyjne możliwości cyfrowe dla dużych międzynarodowych korporacji.

Karierę rozpoczął jako partner w północnoamerykańskiej gałęzi marketingowej i sprzedażowej firmy McKinsey & Company, wcześniej pracował na stanowisku dyrektora ds. marketingu, wiceprezesa wykonawczego i dyrektora ds. strategii w Sports Authority. Był także współzałożycielem Booz Digital oraz partnerem założycielem w Axon Advisory Partners. Często udziela wywiadów na temat wykorzystania technologii jako narzędzia innowacji i mówi o zakłóceniach cyfrowych i decentralizacji w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji.


Ambasador Stanów Zjednoczonych w Rzeczypospolitej Polskiej

Georgette Mosbacher, amerykańska dyrektor wykonawcza, przedsiębiorca i autorka książek, od 1992 r. jest prezesem Georgette Mosbacher Enterprises, Inc., firmy konsultingowej i marketingowej w Nowym Jorku. Pełniła również funkcję dyrektora generalnego Borghese Inc., producenta kosmetyków z siedzibą w Nowym Jorku, w latach 2001–2015. W 2016 r. została włączona przez Senat USA do grupy członków Amerykańskiej Komisji Doradczej ds. Dyplomacji Publicznej. Pani Mosbacher od dziesięcioleci aktywnie uczestniczy w działaniach międzynarodowych zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, prowadząc dwie międzynarodowe firmy i otwierając dla nich rynki zagraniczne, szczególnie w Europie i Azji. Jej przywództwo, międzynarodowa wiedza biznesowa i gospodarcza, sukces w negocjacjach w kontekście międzykulturowym oraz wiedza specjalistyczna w zakresie zarządzania sprawiają, że ma ona wysokie kwalifikacje do pełnienia funkcji ambasadora USA w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest aktywną filantropką, założyła New York Centre for Children, które pomaga krzywdzonym dzieciom i ich rodzinom w Nowym Jorku, a także zasiada w zarządach wielu organizacji charytatywnych wspierających weteranów i ich rodziny. Stypendystka Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej, jest także członkiem zarządu dyrektorów wykonawczych ds. Bezpieczeństwa narodowego i Rady Atlantyckiej. Zaangażowana w politykę, wcześniej pełniła funkcję współprzewodniczącej Komitetu Finansowego Republikańskiego Komitetu Narodowego i była pierwszą kobietą, która pełniła funkcję prezesa generalnego Stowarzyszenia Gubernatorów Republikanów. Jest autorką dwóch książek motywacyjnych dla kobiet, a także licznych artykułów opublikowanych w krajowych mediach.

Zdobyła tytuł licencjata na Indiana University i jest laureatką wielu nagród uznających jej wkład w działalność humanitarną i przedsiębiorczą, w tym dwóch doktoratów honorowych.


Partner i Szef Inwestycji Tematycznych

Signal Capital Partners

Pan Sarbjit Nahal jest partnerem i szefem inwestycji tematycznych w Signal Capital Partners. Wcześniej pracował w Bank of America (BofA) Merrill Lynch, gdzie kierował zespołem ds. strategii inwestowania tematycznego w ramach globalnego działu badań z siedzibą w Londynie i Nowym Jorku. Był także członkiem rady zarządzającej ds. inwestycji wpływających na globalne zarządzanie majątkiem i inwestycjami BofA Merrill Lynch. Przed dołączeniem do BofA Merrill Lynch w 2010 r. był dyrektorem ds. inwestycji tematycznych w Société Générale i Crédit-Mutuel-CIC oraz zajmował stanowiska w Vigeo, Międzynarodowej Radzie Polityki Praw Człowieka i radzie konsultantów ds. badań emerytalnych.

Pan Nahal posiada tytuł magistra prawa (UCL), JD / Bachelor of Laws (Osgoode Hall Law School, Toronto) oraz licencjat z historii (University of Toronto).


Wiceprezes ds. programów i strategii

Atlantic Council

Pan Damon Wilson jest wiceprezesem wykonawczym Atlantic Council, gdzie odpowiada za programy i strategię. Jego praca to zaangażowanie w rozwój całej Europy, wolnej i pokojowej, wzmocnienie Sojuszu NATO oraz wspieranie partnerstwa transatlantyckiego zdolnego do sprostania globalnym wyzwaniom i promowania jego wspólnych wartości. W latach 2007-2009 był specjalnym asystentem prezydenta i starszym dyrektorem do spraw europejskich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Zarządzał polityką międzyagencyjną w sprawie NATO, Unii Europejskiej, Gruzji, Ukrainy, Bałkanów, bezpieczeństwa energetycznego Eurazji i Turcji oraz planował liczne wizyty prezydenckie w Europie, w tym na szczytach USA-Unii Europejskiej i NATO. Służył również w ambasadzie USA w Bagdadzie w Iraku jako sekretarz wykonawczy i szef sztabu, w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego jako dyrektor do spraw Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej oraz jako zastępca dyrektora w gabinecie sekretarza generalnego NATO Lorda Robertsona. Przed rozpoczęciem służby w Brukseli pracował w Departamencie Stanu USA na różnych stanowiskach związanych z bezpieczeństwem europejskim i Chinami oraz służył w Rwandzie w organizacji Save the Children.

Jest absolwentem Duke University, studiował na Uniwersytecie w Grenoble we Francji i ukończył studia w Woodrow Wilson School for Public and International Affairs International na Uniwersytecie Princeton. Współpracował również przy programie dla dzieci pozostawionych bez opieki wśród uchodźców z Chorwacji i Turcji i został uhonorowany przez prezydentów Estonii, Bułgarii, Gruzji, Węgier, Łotwy i Polski za jego wysiłki na rzecz rozwoju stosunków transatlantyckich.


Członek katedry ekonomii w St Edmund Hall, Oxford University i adiunkt ekonomii w London Business School

Dr Linda Yueh jest pracownikiem nauk ekonomicznych w St Edmund Hall, Oxford University i adiunktem ekonomii w London Business School. Jest również profesorem wizytującym w LSE IDEAS oraz członkiem zrzeszonym (Global Economy and Finance Department & the US and the Americas Program) w Chatham House. Jest również przewodniczącą Komisji Dyplomacji Gospodarczej LSE.

Bada wpływ technologii na globalną gospodarkę i tworzy regularne analizy problemów gospodarczych, w tym tego, co napędza wzrost i handel międzynarodowy.

Jest publikowaną autorką i redaktorką serii książkowej Routledge Economic Growth and Development. Jej najnowsza książka, Wielcy ekonomiści: Jak ich pomysły mogą nam pomóc dzisiaj, została opublikowana przez Viking / Penguin Random House (najlepsze książki biznesowe roku) i Co zrobiliby ci wielcy ekonomiści? Jak dwanaście genialnych umysłów rozwiąże największe dzisiejsze problemy (najlepsze książki roku Newsweeka) opublikowane przez Picador / Macmillan w USA.

Była profesorem wizytującym na Uniwersytecie Pekińskim, głównym korespondentem biznesowym BBC News oraz prezenterką Talking Business with Linda Yueh dla BBC World TV. Była redaktorką ekonomiczną i prezesem Bloomberg TV w Londynie. Wcześniej była adwokatem w Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison w Nowym Jorku.

Ma tytuł licencjata z Yale University, magistra polityki publicznej z Harvard University, doktora prawa z New York University School of Law oraz doktora nauk ekonomicznych i magistra z University of Oxford.


Starszy członek Belfer Center for Science and International Affairs

Harvard Kennedy School of Government

była podsekretarz stanu do spraw globalnych

Ambasador Paula J. Dobriansky, ekspert ds. polityki zagranicznej i była członkini korpusu dyplomatycznego specjalizująca się w kwestiach bezpieczeństwa narodowego, jest starszym członkiem projektu Future of Diplomacy Project w Harferard Kennedy School's Belfer Center for Science and International Affairs i wiceprzewodniczącym National Executive Committee, partnerstwo wodne USA.

W latach 2010–2012 była starszym wiceprezesem i globalnym szefem ds. rządowych i regulacyjnych w Thomson Reuters, odpowiedzialna za zaprojektowanie i wdrożenie korporacyjnego podejścia do zaangażowania w Waszyngtonie i innych kluczowych stolicach na całym świecie. Odegrała kluczową rolę w opracowaniu strategii regulacji finansowej Thomson Reuters. W tym czasie została również mianowana Zasłużonym Przewodniczącym Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Marynarki Wojennej USA. Od 2001 do 2009 r. Ambasador Dobriansky pełniła funkcję podsekretarza stanu ds. globalnych. Wśród swoich głównych osiągnięć wymienia założenie i kierowanie forami Problemy globalne dla partnerów USA-Indie, USA-Chiny i USA-Brazylia. W lutym 2007 r., jako wysłanniczka prezydenta do Irlandii Północnej, ambasador Dobriansky otrzymała najwyższe odznaczenie przyznawane przez Sekretarza Stanu, Distinguished Service Medal, za jej wkład w decentralizację władzy w Belfaście.

Podczas ponad dwudziestu pięciu lat pracy w projektach związanych z bezpieczeństwem narodowym ambasador Dobriansky zajmowała wiele wyznaczonych przez Senat stanowisk wyższego szczebla w rządzie USA, w tym dyrektora do spraw europejskich i sowieckich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, zastępcy asystenta sekretarza stanu ds. Praw człowieka oraz sprawy humanitarne, zastępcy dyrektora ds. polityki i programów w Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych i zastępcy szefa delegacji USA na konferencji w Kopenhadze ds. bezpieczeństwa i współpracy w Europie w 1990 r. (KBWE). Od 1997 do 2001 roku pełniła funkcję starszego wiceprzewodniczącego i dyrektora Rady Stosunków Zagranicznych.

Ambasador Dobriansky, członkini Rady Stosunków Zagranicznych i American Academy of Diplomacy, zasiada w różnych radach, w tym w Middle East Institute, IDS International i Atlantic Council. Jest także powierniczką Komisji Trójstronnej w Szkole Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgetown oraz Przewodniczącą Rady Doradczej Polityki Inicjatyw Kobiet Centrum Busha. Ambasador Dobriansky otrzymała dyplom BSFS summa cum laude w polityce międzynarodowej od Georgetown University School of Foreign Service, a także tytuł magistra i doktora sowieckich spraw politycznych i wojskowych na Uniwersytecie Harvarda.


Dyrektor ds. Finansów i rozwoju

Żabka

Tomasz Blicharski jest Dyrektorem ds. Finansowych i rozwoju w Żabce. Pełni również funkcję wiceprezesa zarządu ds. Finansów i rozwoju. Wcześniej pracował w Mid Europa Partners jako specjalista ds. Inwestycji. Pracował w ABN AMRO jako analityk w zespołach M&A i TMT, a także w BNP Paribas w Warszawie, zajmując się realizacją i powstaniem M&A.

Uzyskał tytuł magistra finansów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej i ukończył Business Executive Program w Sandford University Graduate School of Education.


Dyrektor Zarządzający i Starszy Partner

Boston Consulting Group

Przewodniczący

BCG Poland

Franek Hutten-Czapski jest Dyrektorem Zarządzającym i Starszym Partnerem w Boston Consulting Group (BCG) oraz Prezesem BCG Polska, odpowiedzialnym za BCG GAMMA i BCG Platinion w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Ma 22-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie zarządzania, obsługiwał klientów z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i private equity, koncentrując się na strategii, usprawnieniu operacyjnym, doradztwie w zakresie fuzji i przejęć. Przed BCG pracował w Brand Management w Procter and Gamble.

Uzyskał tytuł licencjata i magistra inżyniera mechanika statków powietrznych i energii na Politechnice Warszawskiej, studiował również na Uniwersytecie Liege i Uniwersytecie Surrey.


Dyrektor naczelny

Meridiam

Thierry Déau jest przewodniczącym i dyrektorem naczelnym Meridiam. W 2005 r. założył Meridiam, niezależną firmę inwestycyjną, niedawno przekształconą w Benefit Corporation *, specjalizującą się w opracowywaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi i zrównoważonymi projektami infrastrukturalnymi, z przekonaniem, że wyrównanie poziomów między sektorem publicznym i prywatnym może zapewnić kluczowe rozwiązania dla wspólnych potrzeb społeczności. Zarządzając 7 miliardami dolarów, firma ma do tej pory ponad 70 projektów w fazie rozwoju, budowy lub eksploatacji.

Meridiam posiada obecnie biura w Paryżu, Nowym Jorku, Toronto, Stambule, Addis Abebie, Dakarze, Luksemburgu, Amanie i Wiedniu i jest wiodącym inwestorem w infrastrukturę publiczną w Europie, Ameryce Północnej i Afryce.

Przed Meridiam pracował we francuskim Caisse des Dépôts et Consignations, gdzie zajmował kilka stanowisk w spółce zależnej ds. Inżynierii i rozwoju Egis Projects, przechodząc od kierownika projektu, a następnie dyrektora projektów koncesyjnych do nominacji na stanowisko dyrektora generalnego w 2001 roku.

Jest obecnie przewodniczącym Long Term Infrastructure Association (LTIIA), członkiem zarządu Fondation des Ponts, członkiem Komitetu Inwestycyjnego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, przewodniczącym Archery for Inclusive Leadership i założycielem programu stypendialnego Africa Infrastructure Foundation (Fundacja AIFP), członek założyciel Sustainable Development Investment Partnership (SDIP) Światowego Forum Ekonomicznego oraz członek Rady Księcia Walii na rzecz Wspólnoty Narodów ds. Zrównoważonych Rynków.

Thierry Déau jest absolwentem politechniki Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

* w rozumieniu francuskiego prawa „Pacte” ogłoszonego 23 maja 2019 r


LOKALIZACJA


Hotel Sofitel Victoria Warszawa
Ul. Królewska 11
00-065 Warszawa

PROGRAM


Moderator wydarzenia: Michał Kobosko, Starszy doradca, Atlantic Council

8:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 10:15

Powitanie

10:15 – 10:30

Przemówienia otwierające
Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta RP

10:30 – 11:40

"Megatrendy": impulsy i wydarzenia kształtujące dzisiejszy świat
Ambasador Paula Dobriansky, starszy pracownik naukowy, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School of Government; Była podsekretarz stanu do spraw globalnych Ian Goldin, Profesor, Globalizacja i rozwój, Oxford University, Dyrektor, Program Oxford Martin dotyczący zmian technologicznych i gospodarczych, Oxford University Sarbjit Nahal, Partner i szef inwestycji tematycznych, Signal Capital Partners Moderator: Benjamin Haddad, Dyrektor, Future Europe Initiative, Atlantic Council

11:40 – 12:40

Największe wyzwania współczesnej gospodarki
Iain Begg, Profesor, Instytut europejski, London School of Economics and Political Science Dr Kevin Lu, Partner, Prezes na Azję, Partners Group David Powell, Starszy ekonomista strefy euro, Bloomberg Economics Dr Linda Yueh, Ekonomistka, Oxford University, London Business School, and London School of Economics and Political Science Moderator: Matthew Kaminski, Redaktor naczelny, Politico

12:40 – 13:45

Lunch networkingowy

13:45 – 14:15

Punkt widzenia #1: W poszukiwaniu geopolitycznych trendów dzisiejszego świata
Ian Goldin, Profesor Globalizacja i rozwój, Oxford University, Dyrektor, Program Oxford Martin dotyczący zmian technologicznych i gospodarczych, Oxford University

14:15 – 15:15

Budowanie relacji i powiązań w gospodarce światowej
Michał Krupiński, Prezes zarządu, Bank Pekao SA Marco Rosso, Partner, Globalny Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Maridiam Georgette Mosbacher, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Rzeczypospolitej Polskiej Moderator: Damon Wilson, Wiceprezes, Atlantic Council

15:15 – 15:35

Przerwa kawowa

15:35 – 16:00

Punkt widzenia #2: Potencjał nowej generacji seniorów
Sarbjit Nahal, Partner i szef inwestycji tematycznych, Signal Capital Partners

16:00 – 17:00

Przyspieszenie rewolucji cyfrowej warunkiem wkroczenia polskich firm w nowy etap rozwoju
Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju, Żabka Julia Krysztofiak-Szopa, Prezes Zarządu, Startup Poland Jeff Schumacher, Założyciel i inwestor, 55 Catalyst Capital Dr Bianka Siwińska, Dyrektor naczelny, Fundacja edukacyjna Perspektywy Moderator: Franek Hutten-Czapski, dyrektor zarządzający i starszy partner, Boston Consulting Group; Prezes BCG Polska

17:00 – 17:15

Mowy końcowe
Michał Krupiński, Prezes zarządu, Bank Pekao SA Damon Wilson, Wiceprezes, Atlantic Council

17:30 – 20:30

Koktajl networkingowy i kolacja

20:30 – 21:30

Występ specjalny – Orkiestra Adama Sztaby

PDF

CEO SUMMIT 2019


MEDIA


PATRONAT MEDIALNY


CEO SUMMIT 2019 W MEDIACH


KONTAKT


Kontakt dla mediów
Biuro Public Relations i Nowych Mediów
Bank Pekao S.A.
http://media.pekao.com
media@pekao.com.pl
tel.: +48 22 524 5148

Kontakt dla uczestników
biuro@ceosummit2019.com.pl

Bank Pekao Atlantic Council
Bank Pekao S.A.
http://media.pekao.com media@pekao.com.pl

tel.: +48 22 524 5148

Kontakt dla uczestników biuro@ceosummit2019.com.pl